Zij staan achter SamSam!

Naast de vele vrijwilligers die ons de helpende hand bieden, krijgt SamSam ook hulp uit andere hoek. Zo is het logo van onze organisatie volledig belangeloos ontworpen en gemaakt door !pet Hoogeveen. Daar zijn we bijzonder trots op en dankbaar voor.

Over het logo van SamSam

De stip staat symbool voor het Centrale Meldpunt.
De kleur groen staat voor zorg, veiligheid en geborgenheid

Eén plek, één loket waar vrijwilligers hun diensten en mogelijkheden bundelen en aanbieden.

Door de handen inéén te slaan worden oplossingen in vele richtingen geboden.

!pet drukkers en vormgevers ontwikkelt en creëert logo’s en huisstijlen voor tal van organisaties en bedrijven. Uitgangspunt is altijd dat er een beeld- of woordmerk ontstaat dat past bij de opdrachtgever en begrijpelijk en herkenbaar is voor haar klanten. Kleur, vorm en toepasbaarheid zijn daarbij van groot belang. Wij wensen SamSam veel succes met het behalen van haar doelstellingen. Een prima initiatief dat breed (uit)gedragen mag worden door vrijwilligers en klanten.

De website van SamSam Hoogeveen is tot stand gekomen met behulp van de financiële steun en vrijwillige inzet van de dames van Ladies’Circle 54 Hoogeveen. We zijn erg blij met dit bijzondere initiatief van de dames. Ladies’ Circle 54 Hoogeveen maakt onderdeel uit van de Landelijke Ladies’ Circle organisatie. Vriendschap en Service is het motto van LC Nederland.

Dat uit zich in de volgende doelstellingen:

  • het bevorderen van vriendschap
  • het bevorderen van een positieve levenshouding van de leden
  • het bevorderen van verdraagzaamheid
  • het bevorderen van eerlijkheid en openheid ten opzichte van alle medemensen
  • het versterken van het besef dat ieder lid op haar eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen
  • het bieden van service ten dienste van de samenleving

De 58 Circles kiezen naast een tweejarig landelijk project ieder jaar een lokaal goed doel om extra aandacht aan te besteden; het zogenaamde lokale serviceproject. SamSam Hoogeveen is gedurende het jaar 2010 het servicedoel van de Hoogeveense Circle geweest. Dit heeft geresulteerd in deze prachtige website en het initiëren van een wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers. Meer weten over Ladies’Circle Hoogeveen? lc54.ladiescircle.nl