Samenwerking

De samenwerking tussen de organisaties die deel uitmaken van SamSam uit zich enerzijds in dit gezamenlijke meldadres. Anderzijds resulteert de samenwerking in het blijvend verbeteren en ontwikkelen van het dienstenaanbod dat SamSam wil leveren.

Meldpunt

Het grote pluspunt van SamSam is de functie van Centraal Meldpunt. Hulpvragers hoeven niet te zoeken bij welke organisatie zij de vraag moeten stellen. Zij leggen hun vraag met betrekking tot vrijwillige thuishulp neer bij de meldpuntfunctionaris die de hulpvrager begeleidt naar een passend aanbod van één van de deelnemende vrijwilligers organisaties. Hulpvrager en vrijwilliger moeten goed bij elkaar passen. Vrijwilligers organisaties werken nauw samen, om de hulpvragen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo kunnen zij passende hulp bieden. Als een organisatie geen vrijwilliger beschikbaar heeft, zoekt het Centraal Meldpunt bij de andere organisaties naar een passende oplossing. Deze werkwijze voorkomt lange wachtlijsten. Het Centraal Meldpunt zal ook de aanvraag volgen en begeleiden volgens van te voren vastgestelde procedures.

Afstemming en ontwikkeling van het aanbod

Zes keer per jaar vindt een gezamenlijk overleg plaats waarbij afstemming en samenwerking van werkzaamheden centraal staat. Voorbeelden van samenwerkingsactiviteiten in de afgelopen jaren: gezamenlijke PR, ontwikkelen nieuwe activiteiten (bijvoorbeeld pool van vrijwilligers voor korte hulp vragen), werving van vrijwilligers, deskundigheidbevordering (bijvoorbeeld over het thema “eenzaamheid” en “dementie”) De samenwerking binnen SamSam bestaat altijd naast de werkwijzen die in de deelnemende organisaties zelf gehanteerd worden.

Kortom: SamSam zorgt voor een vereenvoudiging in de zoektocht naar en het aanbieden van vrijwillige thuishulp.